Techniczna strona Medycyny:

Oferta technicznego utrzymania aparatury medycznej i laboratoryjnej.

Autoryzowane
Przeglądy

...

okresowe przeglądy

naprawy gwarancyjne

instalacje

...

Diagnozy
Naprawy

Diagnoza urządzenia

Naprawa

Testy bezp. elektr.

Oszacowanie stanu

Przeglądy okresowe

Walidacje
testy

testy funkcjonalne

kalibracja

uruchomienie

walidacja procesowa

...

Nadzór
24/h

Umowy serwisowe

Urządzenia zastępcze

Gotowość serwisowa 24/h

...

...

Obszar działania serwisu: